KVALITETSSÄKRING

Kvalitetssäkring

  • Utveckla och validera metoder för att analysera och producera produkter för att säkerställa att de uppfyller specifikationerna och dokumentera dessa metoder i standard operativa procedurer och produktionsrekord
  • Revisionskvalitetskontroll, produktions- och försäljningsfunktioner och andra register för att säkerställa att SOPs följs
  • Hjälp kvalificerad personal med felsökning och lösa ovanliga problem
  • Utveckla kvalitetsmått och utvärdera trender för produkt- eller processkonsekvenser
  • Utveckla och genomföra förbättringar av befintliga analys- och analysmetoder
  • Laboratorieförhandsgranskning
  • Systemutbildning för ISO / IEC 17025 och CNAS
  • Direktiv introduktion och testprocess demonstration

Analytiska instrument:

• Kärnmagnetisk resonans (NMR)

• Gaskromatograf (GC)

• Högtrycksvätskekromatografi (HPLC)

• GC-MS

• LC-MS

• UV-Vis Spectrometer

• FT-IR spektrometer

• Polarimeter

topp